Makerbear is een online platform waar je cadeaus kan kopen voor levering in de EU. Deze geschenken kunnen de volgende producten bevatten: Houtproducten, gadgets gemaakt uit PLA of ABS met arduino of andere elektronische componenten, mode accessoires, decoratieve artikelen, en herstellingen aan allerhande elektronische apparatuur, enz.

Alle producten met Arduino’s zijn prototypes en bij de productinformatie en op het product zal duidelijk vermeld staan “Powered by Arduino”.

We vragen je even de tijd te nemen om onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, wordt de relatie tussen Makerbear en haar gebruikers uitsluitend beheerst door de volgende voorwaarden, die geacht worden gelezen en aanvaard te zijn door de gebruiker. Als u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden, gebruik de website dan niet.

Wanneer u bepaalde producten koopt van Makerbear, kunt u te allen tijde aanvullende richtlijnen, regels en voorschriften ontvangen die van toepassing zijn op de relevante diensten en producten en die allemaal door middel van verwijzing in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en die van toepassing zijn.

Makerbear kan de voorwaarden op elk moment wijzigen door een wijziging op de website te plaatsen. Gebruik door u nadat een wijziging is gepost, houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Voor de betekenis van de in deze voorwaarden gebruikte definities verwijzen wij naar paragraaf 17.

 1. Identificatie

 

Makerbear is de verkoper van de producten die op de website worden gepresenteerd. Makerbear heeft haar maatschappelijke zetel te Gistelsteenweg 336C Jabbeke 8490, België en is ingeschreven bij Acerta onder het nummer BE0766.670.974.

U kunt als volgt contact opnemen met Makerbear:

Makerbear stelt alles in het werk om de informatie op de website actueel te houden. Het is echter niet mogelijk om te garanderen dat er geen fouten zijn. De informatie en ander materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, kan onjuistheden of spelfouten

bevatten. Er kunnen inhoudelijke aanpassingen uitgevoerd worden zonder dat u hiervan expliciet op de hoogte wordt gesteld. Makerbear probeert zoveel mogelijk de juiste informatie over de producten te geven en hun exacte kleur weer te geven. Het gewicht, lengte, hoogte, enz. die van toepassing zijn voor het item

Makerbear kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de website, inclusief en zonder beperking, de inhoud met mogelijke fouten.

 

 1. Prijs

 

Alle prijzen staan vermeld op de website. Bij levering binnen de EU worden de prijzen vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij levering buiten de EU kunnen belastingen en eventuele douanekosten in rekening worden gebracht. Dit zal echter altijd duidelijk vermeld worden. Als de prijs verkeerd is of als de verzendkosten onjuist worden aangeboden, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. In dat geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. 1. Bestel online

 

U kunt bestellen vanaf 18 jaar of ouder. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Kies je product en vul eventueel de nodige tekst in voor de personalisatie.
 2. voeg het toe aan je winkelmandje;
 3. Kies een bezorgmethode;
 4. Vul het afleveradres in;
 5. Vermeld het factuuradres samen met de betalingsgegevens;
 6. U wordt gevraagd om de Algemene Voorwaarden te accepteren;
 7. Kijk goed naar het overzicht van je bestelling.

 

Na het plaatsen van je bestelling ontvang je een e-mail van Makerbear waarin de ontvangst van je bestelling wordt bevestigd. Als u met creditcard betaalt, ontvangt u ook een e-mail met de status van uw betaling. Zodra de goederen zijn verzonden, ontvangt u een

melding (de “Verzendnotificatie E-mail”).

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van eventuele schommelingen in de voorraad. In het geval van onverhoopt niet op voorraad, zullen wij u op de hoogte stellen en behouden wij ons het recht voor om de reservering voor een bestelling te annuleren. Ook kan het enige tijd duren om uw product te personaliseren of te bouwen of vervaardigen. Hier van word u op de hoogte gebracht per email.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden meegestuurd in de orderbevestigingsmail en zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die ontstaat tussen Makerbaer en de consument. De consument bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces.

 

 1. Betaling

 

De betalingsvoorwaarden die wij accepteren staan vermeld op de website. Het bedrag wordt gefactureerd in de munteenheid waarin u heeft besteld. Mollie™ stuurt u ook een update. Zie ook ons Privacybeleid voor onze creditcardbetalingsvoorwaarden en veiligheid in dit verband. . 1. Koopovereenkomst

 

Een “verkoop” is de online aankoop van een artikel dat bij u thuis wordt afgeleverd. Betaling geschiedt vooraf. De aankoop vindt op dit moment plaats. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Makerbear behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 

 1. Bij ernstige twijfel over rechtsmisbruik of kwade trouw van de opdrachtgever;
 2. Wanneer de voorraad is uitgeput of wanneer een artikel niet beschikbaar is;
 3. Of het vaststellen van een ongeldig aanbod;
 4. In geval van overmacht. 1. Land van levering en leveringsbeperkingen
  1. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet geaccepteerd.
  2. Leveringen in België gebeuren van maandag tot zaterdag, met uitzondering van feestdagen.

 1. Leveringen

 

Levering vindt plaats voor zover mogelijk en binnen de tijd die is gecommuniceerd in de bevestiging van de individuele bestelling. In ieder geval geeft een eventuele vertraging recht op schadevergoeding. Verkeerd opgegeven afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen leiden tot extra kosten die in rekening worden gebracht aan de

Koper. Vrijwel alle goederen worden verzonden vanuit Makerbear. Indien je bestelling niet op tijd geleverd wordt, kan je ons steeds contacteren op info@makerbear.be door uw klant- of ordernummer te vermelden. Als we door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling niet binnen 30 dagen na de bevestigingsmail van de bestelling kunnen verzenden, kunt u de bestelling kosteloos annuleren en wordt uw terugbetaling gegarandeerd. De verzending wordt altijd uitgevoerd door een professioneel transportbedrijf. Over het algemeen is een handtekening vereist bij ontvangst van de goederen. U stemt ermee in dat de zending kan worden afgeleverd bij een andere persoon dan de Aanvrager, als deze zich op het door u opgegeven adres bevindt.

Defect product of verkeerde levering

Na ontvangst dient u de producten direct te inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet aan uw verzoek voldoet, dient de leveringsbon niet te worden ondertekend en/of dient het probleem duidelijk op de koeriersbon te worden vermeld. Gelieve ons binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van het probleem met vermelding van uw bestelnummer via volgend adres: info@makerbear.be. 1. Klachten

 

Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling in behandeling

genomen. Als een klacht een voorspelbare langere verwerkingstijd vraagt, zullen we binnen 14 dagen op uw bericht reageren, de ontvangst bevestigen en een geschatte tijd aangeven waarop u een meer gedetailleerd antwoord kunt verwachten. 1. Verkoop op afstand – herroepingsrechtVoor ongebruikte goederen kan de consument een beroep doen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten die door Makerbear zijn ontworpen op basis van specificaties van de consument.Recht om in te trekken

 

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder de goederen fysiek in bezit krijgt, of indien het een overeenkomst betreft voor meerdere goederen besteld bij de door middel van een enkele bestelling en indien deze goederen afzonderlijk worden geleverd, na de dag waarop u of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn. Goederen die specifiek voor de gebruiker zijn ontworpen worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan daarbij geen gebruik maken van de ontheffingsclausule.

Meer informatie over uitzonderingen op het herroepingsrecht vindt u op SPF Economie . Gevolgen van intrekking

In het geval van herroeping van het contract, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaard door ons aangeboden bezorgmethode).

We trekken de waardevermindering van het goed af die het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit goed vast te stellen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient hij de goederen voor eigen rekening en risico aan Makerbear te retourneren.

Voor een retourzending moet u de volgende procedure volgen:

Stap 1 : Contacteer info@makerbear.be en vermeld het bestelnummer. We sturen je onze retourinstructies per e-mail. U bent verantwoordelijk voor de retourkosten die wij u in deze e- mail zullen aangeven.

Stap 2 : Verpak de goederen en verzend alleen de ongebruikte goederen, in de originele verpakking en compleet met de originele labels, accessoires, gebruiksaanwijzing en garantiebewijs. De originele verpakking wordt gebruikt om beschadiging tijdens het retourneren van de goederen te voorkomen.

Stap 3 : Print het retourlabel uit en plak deze op de doos. Op het ontvangen label staat alle informatie zodat de retourzending soepel verloopt (uw gegevens, ons afleveradres en de naam van de koerier).

Stap 4 : Mocht u na stap 3 nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Als je geen vragen hebt, moet je de goederen binnen 14 werkdagen na levering aan ons retourneren.

Stap 5 : Als de goederen in goede staat bij ons aankomen, krijgt u uw geld binnen 14 dagen terug. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd aankomen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Opgelet : Goederen die specifiek voor de gebruiker ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan dus geen aanleiding geven om niet in beroep te gaan aan de ontheffingsclausule.

 

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

 

Gebruik van de website:

Makerbear is niet verantwoordelijk in het geval van een storing in de beschikbaarheid of toegang tot de website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die kunnen optreden door het gebruik van deze website (inclusief begrepen, maar niet beperkt tot “gemiste voordelen”).

Wettelijke garantie:

Voor consumenten geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij levering van de goederen. Tijdens de voornoemde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of het reserveonderdeel) gratis te vervangen of te herstellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel te ruilen indien de kosten buiten proportie zijn of indien reparatie onmogelijk is. Gebreken die zich voordoen na een periode van 6 maanden na levering worden geacht niet aanwezig te zijn op het moment van levering, tenzij door de klant anders wordt bewezen.

Garantievoorwaarden:

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de klant een aankoopbewijs of factuur te overleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek moet binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstel of vervanging.

Uitsluitingen:

De garantie is nimmer van toepassing op gebreken veroorzaakt door ongevallen, verslechtering van de staat door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het artikel is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of de gebruikershandleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat, gedwongen gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of onjuist gebruik. Het is evenmin van toepassing op zaken met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door Verkoper aangewezen derde.

Gebruik van goederen:

Makerbear is niet verantwoordelijk voor materiële schade of enige andere schade, van welke aard dan ook, die de Gebruiker of een derde kan oplopen tijdens het gebruik van de goederen.

Leveringen en andere uitsluitingen:

Makerbear kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van termijnen, wat deze ook mogen zijn, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen enkele vaste verplichting van Makerbear inhouden, noch voor enige andere schade die Makerbear zou kunnen veroorzaken door schuld of nalatigheid, ook in geval van grove schuld. Elke schade of elke andere schade die niet kon worden voorzien door een van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst, is uitgesloten van vergoeding.

De totale aansprakelijkheid van Makerbear zal in geen geval de aankoopprijs van het betreffende product overschrijden.

 

 1. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal via de website

 

Wij verwijzen via onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden naar een andere website. De informatie op de website mag alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Makerbear. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de website        of de computercodes die betrekking hebben op de website te wijzigen, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of te exploiteren en/of commercieel te delen.

De informatie en suggesties die ons via de website worden toegestuurd, kunnen door Makerbear vrijblijvend en zonder vergoeding worden gebruikt. 1. Stoppen van activiteiten

 

Annulering door Makerbear van het verkoopcontract is altijd mogelijk, zonder voorafgaande waarschuwing.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 

Makerbear heeft deze website ontwikkeld voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Alle rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze website worden beheerd door en zijn het exclusieve eigendom van Makerbear. Op basis van deze rechten is het verboden om informatie of materiaal op de website te wijzigen, kopiëren, distribueren, toewijzen, reproduceren, publiceren en gebruiken in afgeleide werken. Dit met uitzondering van het volgende:

U mag de inhoud downloaden en kopiëren voor puur persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, in de oorspronkelijke staat gebruikt. Het kopiëren of opslaan van enige inhoud anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is niet toegestaan.

Alle ontwerpen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op onze website of op onze producten, accessoires of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Makerbear. De volledige of gedeeltelijke reproductie ervan, om welke reden of voor welk doel dan ook, is ten strengste verboden. Evenzo is het gebruik van elke combinatie met een ander ontwerp, symbool, embleem of ander logo verboden.

De technologie wordt beheerd door Makerbear en blijft haar exclusieve eigendom.

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Makerbear. Reproductie van afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. 1. Privacybeleid


  Makerbear erkent het belang van privacy. U kunt ons privacybeleid vinden onderaan op elke pagina van de website. Deze vertrouwelijkheidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Makerbear.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker impliciet ons Privacybeleid. Door via de Makerbear -website te bestellen, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, controle van de kredietwaardigheid, marketing en reclame.

Voor alle gegevens kan de Gebruiker een beroep doen op het recht op inzage en wijziging en het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. Voor meer informatie kan de Gebruiker contact opnemen met het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel. 1. namaak

 

Ook wil Makerbear haar consumenten beschermen tegen de online verkoop van namaakproducten.

 

 1. definities

 

In het kader van deze algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

 

 1. Algemene Verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden en al hun bijlagen of aanvullingen;
 2. Bestelling: het resultaat van het bestelproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling wordt de Bestelling een Verkoop;
 3. Makerbear: Makerbear, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 336C is ingeschreven bij Acerta te Brugge onder het nummer BE0766.670.974
 4. Website: verzameling gelinkte pagina’s, gegroepeerd op het wereldwijde web onder het adres van www.makerbear.be. De mogelijkheden van de website variëren van het aanbieden van statistische informatie tot interactieve communicatie met multimediatoepassingen en de aankoop van producten.
 5. Verkoop: de online aankoop van een artikel dat bij je thuis of op kantoor wordt bezorgd. Betaling geschiedt vooraf. De verkoop vindt plaats na ontvangst van de betaling. 1. Wetgeving

 

Geschillen met betrekking tot de sluiting, geldigheid, interpretatie of uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, behoudens het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter op grond van een dwingende wettelijke bepaling. Alle partijen accepteren elektronisch bewijs als onderdeel van hun relatie (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups, enz.).

Indien een van deze clausules nietig zou worden verklaard of niet van toepassing mocht zijn, blijven de overige clausules niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn voor zover wettelijk toegestaan.

Wanneer Makerbear een geschil wenst voor te leggen, dient de consument binnen vijf weken nadat een daartoe strekkend verzoek door Makerbear is gedaan, ter zake schriftelijk te verklaren of hij het geschil tevens wenst voor te leggen of dat hij het wil laten

onderzoeken door de ter zake bevoegde rechter. Indien Makerbear niet binnen vijf weken op de hoogte wordt gebracht van de keuze van de consument, is hij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 1. Conclusie

 

Deze overeenkomst vervangt elke eerdere overeenkomst met de Koper.

Voor vragen / opmerkingen of voor elk technisch probleem met betrekking tot deze website, gelieve contact op te nemen met het volgende adres:

info@makerbear.be tel. +32 472 73 81 10

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 27/12/2021.